Stratejik Plan Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014

Stratejik Plan revize edilmiştir.

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun yürülüğe girmesi sonucu; kamu kurumlarının stratejik plan hazırlama yükümlülüğünün ortaya çıkmıştır. Hizmet birimleri artık somut amaç ve hedeflere bağlı olarak çalışmalarını 5018 sayılı kanuna göre yürütmek durumundadır. Statejik planımızda hizmet birimleri ile belirlenen somut amaç ve hedefler aynı zamanda paydaşların beklentilerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Hizmet birimileri açısından stratejik görülmeyen bazı amaç ve hedeflerin paydaşlar tarafından önemsendiği görülmüştür. Bu doğrultuda stratejik amaç ve hedefler arasında paydaşlarımızca belirtilen konular titizlikle ele alınmıştır. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi olarak bu amaç ve hedefleri stratejik plan doğrultusunda gerçekleştirmek için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Stratejik planda yer alan bazı kısımlar, gelen görüş ve eleştiriler dikkatle değerlendirilerek revize edilmiş olup gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Uzun süren çabalar sonucu ortaya çıkmış olan stratejik planın oluşturulmasında ve revize edilmesinde rol üstlenen stratejik plan koordinasyon ekibi olarak, hizmet birimi sorumlularına, paydaşlarımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bu planın Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başarılar getirmesini dileriz.

 

StaStratejik Plân Koordinasyon Ekibi

Stratejik Plan Devamı için Tıklayınız....

/meb_iys_dosyalar/2013_02/22014816_ilimemstratejikplan20102014revize.doc

 

 

 

 

 Yayın:14.06.2012 - Güncelleme:10.10.2013 - 13:30 - Görüntülenme:1416 - İlgili Birim : Strateji Geliştirme - İlgili Birim Telefonu : 0212 2966563